Kotly na tuhé palivo

Medzi kotly na tuhé palivo sa radia kotly, ktoré ako zdroj energie využívajú drevo, uhlie, koks, brikety, pelety alebo iné palivo tuhého skupenstva. Vlastnosti jednotlivých kotlov sa líšia práve podľa toho, čo kotol spaľuje. No nie sú medzi nimi až tak priepastné rozdiely ako napríklad medzi kotlom na drevo a plynovým kotlom.

Často sú tak kotly na tuhé palivo prispôsobené na spaľovanie viac druhov palív. Stretneme sa tak napríklad s kotlom na drevo a brikety. Rozdiely sú potom v tom nakoľko ekologická je jeho prevádzka podľa toho, ktoré palivo zvolíme, aký je jeho výkon na základe výhrevnosti daného paliva a samozrejme aká je tak výsledná cena vykurovania.

Okrem kombinovaných kotlov na spaľovanie tuhých palív sa dnes stretneme ešte s kotlami určenými čisto na spaľovanie dreva, peliet a brikiet. Kotly na uhlie a koks postupne prechádzajú do úzadia a boom zažívajú naopak kotly využívajúce obnoviteľné zdroje energie (brikety a pelety).

...

Výhoda kotlov na tuhé palivá je dnes hlavne nízka cena. Vykurovanie tuhými palivami vychádza mnohokrát lacnejšie ako kúrenie plynom, alebo elektrikou.

Naopak nevýhoda spočíva práve v type paliva, ktoré potrebuje značný úložný priestor. S tým súvisí aj nižší komfort. O prísun paliva sa treba pravidelne starať a to či už naplniť zásobník, alebo dovážať palivo do skladu.

Každopádne nízke náklady sú dosť silný argument, aby stálo za to zvážiť kúpu kotla na tuhá palivo. Nakoniec, kotly na tuhé palivo sú prakticky stále jedinou možnosťou na miestach kde nieje zavedený prívod plynu ani elektriny.