Kondenzačné kotly

Kondenzačné kotlyplynové kotly, ktoré využívajú jav kondenzácie vodnej pary. Pri spaľovaní zemného plynu vzniká okrem tepla aj vodná para, ktorá bežne len uniká von komínom. Kondenzačné kotly túto paru však využívajú a oproti klasickým plynovým kotlom tak dosahujú vyššiu účinnosť.

kondenzačný kotol

Plynové kotly podľa druhu ich spalovania môžeme rozdeliť do troch kategórií.

Klasický plynový kotol

Klasické plynové kotly bývajú navrhnuté na prevádzku zo suchými spalinami o teplote 120 až 180 °C. Voda, ktorá do kotla vstupuje nemôže mať nižšiu teplotu ako 60 °C. Inak by vnútri kotla kondenzovala vodná para, ktorá vzniká pri spaľovaní plynu a tá by mohla spôsobovať koróziu teplovýmennej plochy. Pred kotlom preto býva umiestnené zariadenie, ktoré ohrieva vodu na príslušnú teplotu pred vstupom do samotného kotla. Účinnosť klasických plynových kotlov tak býva približne 80%.

Nízkoteplotný plynový kotol

Nízkoteplotný kotol je navrhnutý taktiež na prevádzku zo suchými spalinami, no je schopný pracovať aj so vstupnou vodou o nižšej teplote (35 až 40°C).  Rozdiel oproti klasickému plynovému kotlu je v tom, že teplovýmenná plocha nízkoteplotného kotla je vyhotovená z antikorózneho (nehrdzavejúceho) materiálu. Následne jej potom nevadí skondenzovaná voda. Väčšinou sa jedná o liatinové kotle, v ktorých je teplota spaliny na úrovni 90 až 140°C. Účinnosť nízkoteplotných plynových kotlov sa pohybuje na úrovni 83% a je teda len mierne vyššia ako pri klasických plynových kotloch.

...

Kondenzačný plynový kotol

kondenzačný kotol - vnútro

Kondenzačný kotol je zámerne navrhnutý tak, aby v ňom dochádzalo ku kondenzácii vodných pár obsiahnutých v spaline. Teplovýmenná plocha býva buď z nerezovej ocele, alebo zo zliatiny hliníka a horčíka aby nekorodovala. Teplota spaliny dosahuje približne 40 až 90 °C a skondenzovaná voda je tak samozrejme stále dosť horúca. V kotli je odvádzaná a využívaná na ohrev spolu s plynom. Samotná spotreba plynu je tak menšia, čím sa dosahuje vyššia účinnosť. Tá sa pohybuje pri kondenzačných kotloch na plyn až na úrovni 97 %, čo je už celkom citeľný rozidel aj v nákladoch na vykurovanie.

Nevýhodou kondenzačných kotlov je, že na výstupe produkujú studenú (vlhkú) paru. Je teda potrebné vynaložiť isté náklady aj na zabezpečenie komína voči nepriaznivým vplyvom vlhkosti.

Pokiaľ však plánujete nákup plynového kotla, určite sa zaujímajte aj o možnosti a ceny kondenzačných kotlov.

Leave a Reply