Kotly na brikety

Kotly na brikety sú v podstate klasické kotly na biomasu, resp. kotly na drevo. V kotloch tohoto typu sa takmer vždy sá spaľovať ako drevo, tak aj peley a brikety, vďaka čomu získavajú istú mieru univerzálnosti.

Samotné brikety sú často produktom drevospracujúceho priemyslu. Vyrábajú sa z odpadového materiálu (pyliny, hobliny, štiepka, …) podobne ako pelety. Oproti nim sa líšia veľkosťou a tvarom. Najčastejšie sa stretneme s briketami v tvare valca, alebo kvádra s oblými hranami.

brikety

Raritou nie sú ani brikety zo slamy a iného poľnohospodárskeho odpadového materiálu. Samotný kotol na brikety často možno používať aj s drevom, alebo peletami. Môžete sa tak ľahko prispôsobovať tomu, ktoré palivo je práve pre vás do kotla najvhodnejšie použiť, či už kvôli cene, alebo z iného dôvodu.

...

Nezanedbateľná je aj ekologická stránka veci. Brikety sa vyrábajú buď z odpadového materiálu, ktorý by sa inak nespracoval, alebo z priamo na tento účel pestovaných rýchlorastúcich drevín, ktoré sú ľahko a rýchlo obnoviteľným zdrojom.

Väčšina kotlov na brikety tiež obsahuje zásobník na palivo. Ten síce mierne odbremeňuje obsluhu od neustáleho prikladania každú chvíľu, no pokiaľ vyberiete nejaký menší nevyhnete sa návšteve pivnice (kotolne) aspoň raz, dva krát denne.

V jednoduchosti obsluhy majú teda určite navrch plynové kotly a kotly na elektrinu, no cena vykurovania je tiež silným argumentom. Dnes je najlacnejším materiálom na vykurovanie práve drevo, brikety a pelety. Ak si teda vyberiete kotol na biomasu (drevo, brikety, pelety,…) určite budete mať menšie náklady na vykurovanie.