Ideálny čas na výmenu kotla?

Mnoho domácností rieši každý rok výmenu starého kotla za nový. Bohužiaľ veľmi veľa z nich to robí neskoro, až keď dôjde v zime k poruche a kvôli tomu potom členovia domácnosti zbytočne mrznú.

Pritom stačí tak málo. Po vykurovacej sezóne sa o kotol postarať, prezrieť ho, prekontrolovať, prečistiť a vymeniť prípadné schátrané diely, resp. zavolať na to kvalifikovaný servis.

Pre všetky tieto úkony je dobré vybrať čo najvhodnejšiu dobu.

Zimné mesiace tou vhodnou dobou samozrejme nebudú, vtedy je potrebné vykurovať, nie riešiť opravu, či nákup nového kotla. Podobne ani neskorá jeseň, či skorá jar. S ohľadom na klimatické výkyvy hlavne v posledných rokoch je však lepšie, v prípade že je to možné, vylúčiť aj neskoršiu jar a skorú jeseň.

...

Najvhodnejším obdobím sa tak stáva samozrejme to najteplejšie obdobie, čo najviac vzdialené od mesiacov v ktorých ešte môže byť potrebné vykurovať. Vravíme teda samozrejme o tom, že starostlivosť o kotol je potrebné riešiť v lete.

Ideálne je preto riešiť samotnú kontrolu kotla medzi májom a septembrom. Väčšinou čím skôr, tým lepšie. Nikdy totiž dopredu neviete, či náhodou váš kotol práve nemlel z posledného a nebude potrebné ho opraviť, či rovno vymeniť. Pokiaľ na to prídete v lete, stíhate do zimy nie len výmenu samotného kotla, ale získavate navyše aj čas na zváženie výhod a nevýhod jednotlivých druhov kotlov (či už kotlov na drevo, alebo kotlov na plyn), rovnako ako aj na prípadný nákup paliva.

Leave a Reply