Kotly, kotle – informácie na jednom mieste

Kotol je prakticky akákoľvek nádoba určená na ohrievanie jej obsahu.Dnes si pod pojmom kotol takmer každý predstaví zariadenie určené na ohrev vody, alebo na vykurovanie. Samozrejme nieje to len jedna nádoba v ktorej vrie voda a musíme pod ňu podkladať drevo.Dnešné moderné kotly sú zložité zariadenia, ktoré dokážu fungovať značne automatizovane, v závislosti na druhu paliva – látky, ktorej spaľovaním získavajú teplo potrebné na ohrev svojho obsahu.

Kotly tak môžeme rozdeliť do kategórií podľa druhu paliva na:

Možností, čo kotol využíva ako svoje palivo je samozrejme viac a postupom času sa objavujú nové a nové možnosti. Zároveň sa tiež mení zastúpenie jednotlivých druhov kotlov v používanosti. Kedysi boli najobľúbenejšie a hlavne najdostupnejšie kotly na drevo. S rozvojom ťažby pribudli kotly na pevné palivo ako napríklad uhlie. Tie vytlačili kotly na olej a iné tekuté palivá (hlavne rôzne produkty z ropy) po boku s ďalším, ešte aj dnes veľmi obľúbeným typom kotlov. Áno boli to kotly na plyn (plynové kotly).

...

V posledných rokoch sa hlavne po nedávnej “plynovej kríze” dostávajú znova do popredia kotly na drevo spolu s kotlami, ktoré využívajú ako zdroj paliva takzvané nové zdroje energie. Jedná sa napríklad o kotly na pelety, alebo kotly na brikety inak známe aj ako splyňovancie kotle, prípadne kotle na biomasu. Tieto druhy kotlov sú momentálne asi najekologickejším a zároveň najmladším potomkom prvých kotlov.

Vyššia ekologická nezávadnosť týchto kotlov spočíva hlavne v tom, že využívajú obnoviteľné zdroje energie. Pelety a brikety sú vyrábané z odpadových produktov drevospracujúceho priemyslu a tiež z rýchlorastúcich drevín, pestovaných práve na tento účel.

Jedno sa však ani za dlhé storočia nezmenilo. Akýkoľvek kotol v prvom rade slúži svojmu účelu a je už len na samotnom človeku aký si vyberie.